Màn hình HIKVSION 24inch, IPS, mới 100%, BH 36T model DS-D5024FN01

Màn hình HIKVSION 24inch, IPS, mới 100%, BH 36T model DS-D5024FN01

Màn hình HIKVSION 24inch, IPS, mới 100%, BH 36T model DS-D5024FN01

Màn hình HIKVSION 24inch, IPS, mới 100%, BH 36T model DS-D5024FN01

Màn hình HIKVSION 24inch, IPS, mới 100%, BH 36T model DS-D5024FN01
Màn hình HIKVSION 24inch, IPS, mới 100%, BH 36T model DS-D5024FN01

Màn hình HIKVSION 24inch, IPS, mới 100%, BH 36T model DS-D5024FN01

Màn hình HIKVSION 24inch, IPS, mới 100%, BH 36T model DS-D5024FN01

Mã: Màn hình HIKVSION 24inch, IPS, mới 100%, BH 36T model DS-D5024FN01
Giá : 2.200.000 VNĐ
2.790.000đ-22%

Giới thiệu