Màn hình HIKVSION 27inch, IPS, mới 100%, BH 36T model DS-D5027FN01

Màn hình HIKVSION 27inch, IPS, mới 100%, BH 36T model DS-D5027FN01

Màn hình HIKVSION 27inch, IPS, mới 100%, BH 36T model DS-D5027FN01

Màn hình HIKVSION 27inch, IPS, mới 100%, BH 36T model DS-D5027FN01

Màn hình HIKVSION 27inch, IPS, mới 100%, BH 36T model DS-D5027FN01
Màn hình HIKVSION 27inch, IPS, mới 100%, BH 36T model DS-D5027FN01

Màn hình HIKVSION 27inch, IPS, mới 100%, BH 36T model DS-D5027FN01

Màn hình HIKVSION 27inch, IPS, mới 100%, BH 36T model DS-D5027FN01

Mã: Màn hình HIKVSION 27inch, IPS, mới 100%, BH 36T model DS-D5027FN01
Giá : 2.530.000 VNĐ
3.100.000đ-19%

Giới thiệu